Teorie

Časová dotace: 10 min.

Relativní vlhkost

Vlhkost je základní vlastnost vzduchu. Vlhkost vzduchu udává, jaké množství vody v plynném stavu (vodní páry) obsahuje dané množství vzduchu. Množství vodní páry je časově velice proměnlivé a liší se také od místa k místu. Z pohledu meteorologie a klimatologie má množství vodních par zásadní význam, protože je na něm závislé počasí a místní podnebí.

Relativní vlhkost vzduchu udává poměr mezi okamžitým množstvím vodních par ve vzduchu a množstvím par, které by měl vzduch o stejném tlaku a teplotě při plném nasycení. Udává se v procentech (%). Relativní vlhkost se též někdy označuje jako poměrná vlhkost.

Rosný bod je teplota, při které je vzduch maximálně nasycen vodními parami (relativní vlhkost vzduchu dosáhne 100 %).

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Vlhkost_vzduchu

Vliv vlhkosti na zdraví

Vlhkost vzduchu v bytě či domě má přímý a významný vliv na kvalitu našeho bydlení a především na naše zdraví. Odborníky doporučovaná ideální vlhkost vzduchu se pohybuje v rozmezí 40 % až 60 % podle typu místnosti a jejího využívání, například v koupelně nebo kuchyni je předpoklad vyšší vlhkosti vzduchu.

Zdroj: https://www.ceskestavby.cz/clanky/jaka-ma-byt-idealni-vlhkost-vzduchu-v-byte-a-jak-ji-docilime-27083.html

Last updated