HARDWARIO STEM lessons
Česky
Search…
⌃K

Teorie

Časová dotace: 10 min.

Význam a funkce IoT tlačítka

Tlačítko je jedním z nejzákladnějších a nejvíce používaných zařízení doma, ve škole i v práci. Provází nás po celý den - od zaklapnutí budíku až po vypnutí televize dálkovým ovladačem. Přeměna tlačítka na IoT zařízení přináší mnoho výhod:
 • Přidává ke stlačení tlačítka časovou značku
 • Umožnuje stlačení tlačítka odkudkoliv
 • Urychluje přenos informace o stlačení dalším adresátům

Vyžití IoT tlačítka v reálném životě

IoT tlačítko se uplatňuje v mnoha oborech a životních situacích:

Domácnost

 • Chytrý domovní zvonek - např. ve svém chytrém telefonu vidíme, že někdo zvoní u nás doma
 • Automatické objednání často nakupovaného zboží - např. tlačítko u prášku na praní
 • Přivolání člena domácnosti - např. svolání k večeři
 • Ovládání zařízení - např. vzdálené ovládání dveří, brány nebo garážových vrat

Práce

 • Hlášení stavu výroby - např. systém ANDON
 • Nahlášení požadavku - např. přivolání údržby na pracoviště
 • Záznam operací - např. záznam nekvalitních výrobků

Škola

 • Nahlášení požadavku - např. přivolání úklidu toalet
 • Ovládání zařízení - např. vzdálené ovládání dveří tělocvičny
Last modified 1yr ago