Experiment

Časová dotace: 10 min.

Posíláme stisky IoT tlačítka

Popis experimentu

Ze stavebnice HARDWARIO si postavíme IoT tlačítko. Zařízení nám umožní odesílat informaci o svém zmáčknutí a dále s touto informací pracovat.

Komunikace bude probíhat bezdrátově do Radio Dongle zasunutého do USB portu počítače. Počet zmáčknutí budeme zobrazovat v aplikaci HARDWARIO Playground, resp. v dashboardu vložené aplikace Node-RED.

Kroky experimentu

 1. Postavení tlačítka

 2. Připojení tlačítka k Playgroundu

 3. Nastavení funkce zobrazení počtu stisknutí a teploty tlačítka v dashboardu

Postavení tlačítka

Moduly v sestavě:

 • Core Module

 • Mini Battery Module

 • Push Button Module

Postavte si jednotku podle videonávodu

Připojení jednotek do Playgroundu

(Pokud ještě aplikaci nemáte ve svém počítači, tak si ji prosím stáhněte a nainstalujte)

 • Zasuňte do USB portu svého počítače Radio Dongle

 • Otevřete aplikaci Playground a běžte na záložku Devices

 • Vyberte váš Radio Dongle v nabídce USB zařízení a klikněte na Connect

 • Klikněte na Start pairing

 • Vložte do tlačítka baterie a připojte adaptér k ovladači LED pásku

Nastavení funkce zobrazení počtu zmáčknutí a teploty tlačítka

 • Přepněte se na záložku Functions

 • Proveďte import flow:

[{"id":"faaa4c4b.07c8a","type":"tab","label":"IoT tlačítko","disabled":false,"info":""},{"id":"a31fe112.0c3f9","type":"mqtt in","z":"faaa4c4b.07c8a","name":"","topic":"node/push-button:0/push-button/-/event-count","qos":"2","datatype":"auto","broker":"a382db22.fb11e8","x":200,"y":180,"wires":[["17cb0618.68ab3a"]]},{"id":"e3c3adba.98ee8","type":"mqtt in","z":"faaa4c4b.07c8a","name":"","topic":"node/push-button:0/thermometer/0:1/temperature","qos":"2","datatype":"auto","broker":"29fba84a.b2af58","x":210,"y":360,"wires":[["ffc89eb2.03b23"]]},{"id":"ffc89eb2.03b23","type":"ui_text","z":"faaa4c4b.07c8a","group":"57ff470b.93fdf8","order":3,"width":0,"height":0,"name":"","label":"Teplota","format":"{{msg.payload}}°C","layout":"row-spread","x":540,"y":360,"wires":[]},{"id":"17cb0618.68ab3a","type":"ui_text","z":"faaa4c4b.07c8a","group":"57ff470b.93fdf8","order":4,"width":0,"height":0,"name":"","label":"Počet stisků","format":"{{msg.payload}}","layout":"row-spread","x":550,"y":180,"wires":[]},{"id":"a382db22.fb11e8","type":"mqtt-broker","z":"","name":"","broker":"127.0.0.1","port":"1883","clientid":"","usetls":false,"compatmode":true,"keepalive":"60","cleansession":true,"birthTopic":"","birthQos":"0","birthPayload":"","closeTopic":"","closeQos":"0","closePayload":"","willTopic":"","willQos":"0","willPayload":""},{"id":"29fba84a.b2af58","type":"mqtt-broker","z":"","broker":"127.0.0.1","port":"1883","clientid":"","usetls":false,"compatmode":true,"keepalive":"60","cleansession":true,"birthTopic":"","birthQos":"0","birthPayload":"","willTopic":"","willQos":"0","willPayload":""},{"id":"57ff470b.93fdf8","type":"ui_group","z":"","name":"Default","tab":"11207769.c31889","order":1,"disp":true,"width":"6","collapse":false},{"id":"11207769.c31889","type":"ui_tab","z":"","name":"Home","icon":"dashboard"}]
 • Přepněte se na záložku Messages, pokud vše proběhlo správně, tak byste měli vidět příchozí zprávy z jednotky (push-button)

 • Přepněte se na záložku Dashboard, pokud vše proběhlo správně, tak byste měli vidět počet zmáčknutí tlačítka a jeho teplotu Pozn.: 1. Pro urychlení odeslání dat na tlačítko dýchněte 2. Jednotka měří teplotu a data o teplotě odesílá do systému každých 15 min., a o zmáčknutí okamžitě 3. Jednotka odešle data ihned, pokud dojde mezi dvěma měřeními teploty k nárustu vyššímu než 0,2°C.

Last updated