Teorie

Časová dotace: 10 min.

Kvalita vnitřního klimatu

Důležité! Při pobytu ve vnitřních prostorách (třída, kancelář, domácnost) se často setkáváme s klimatickým diskomfortem, který může ovlivňovat naši výkonnost. Hlavním faktorem tohoto diskomfortu je množství CO2 ve vzduchu. Z důvodu zateplování a výměny oken přestávají budovy “přirozeně dýchat”. Zatímco ve venkovním prostředí je běžné množství CO2 400 ppm 0.04%), ve vnitřních prostorách často dosahuje hodnot přes 2000 ppm (0.2%), což vede k příznakům únavy, snižování koncentrace a bolestem hlavy.

Dalším důležitým aspektem kvality vnitřního klimatu je tzv. tepelný komfort, což je pocit vnímaný člověkem při pobytu v daném prostředí. Objektivně závisí zejména na teplotě a vlhkosti vzduchu.

Těkavé organické sloučeniny nebo VOC jsou organické chemikálie, které se při pokojové teplotě stávají plynem a jsou hlavním zdrojem znečištění ovzduší v úrovni terénu. Běžným termínem používaným při měření VOC je „Total VOC“ neboli TVOC. TVOC znamená celkovou koncentraci více VOC přítomných současně ve vzduchu. Přijatelné úrovně TVOC se pohybují v rozmezí do 0,5 mg/m3, neboli 500 ppb (parts-per-billion), což je 0.00005%. Vyšší úrovně VOC jsou považovány za škodlivé, protože VOC mají významný vliv na lidské zdraví. Vystavení VOC může způsobit podráždění očí, nosu a krku, stejně jako infekci horních cest dýchacích, nevolnost, alergické reakce a bolesti hlavy atd. V případě dlouhodobého vystavení vyšším koncentracím VOC pak může způsobit chronické respirační onemocnění nebo rakovinu plic.

Zdroje teorie:

Přesah tématu:

  • Biologie: atmosféra (skleníkové plyny), fotosyntéza, pokusy, např. měření množství CO2 v uzavřeném prostoru (skleník) v blízkosti rostlin a porovnání jeho množství v denních a nočních hodinách

  • Chemie: skleníkové plyny, suchý led

  • Výchova ke zdraví: vliv oxidu uhličitého na zdraví člověka, ochrana člověka (sněhové hasící přístroje)

Ukázky

Last updated