HARDWARIO STEM lessons
Česky
Search…
⌃K

Projekty

Časová dotace: 10 min.
Studenti si zkoušejí další projekty, které jsou svázány s daným tématem, nebo probíhá tzv. Ideation

Další projekty s tématem lekce k vyzkoušení

Web HARDWARIO

Platforma Hackster.io

Ideation

Studenti navrhují reálné využití znalostí nabytých teoretickým výkladem a experimenty. Nápady zapisují do grafu, kde na ose x se odhaduje náročnost (náklady) projektu a na ose y dopad realizace řešení.

Last modified 10mo ago