Úvod
Cílem lekce IoT monitor kvality vnitřního klimatu je představit toto dnes atraktivní téma z vícero pohledů.
Studenti si sami sestaví a naprogramují zařízení k měření koncentrace CO2. Na základě praktických experimentů si snáze uvědomí a zapamatují příčiny a důsledky nekvalitního klimatu ve vnitřních prostorách.

Co budete v rámci lekce potřebovat?