Úvod

Cílem lekce IoT monitor půdy je představit toto dnes atraktivní téma z vícero pohledů.

Studenti si sami sestaví a naprogramují zařízení k měření teploty a vlhkosti půdy. Na základě praktických experimentů si snáze uvědomí a zapamatují příčiny a důsledky nedostatečné vlhkosti půdy.

Co budete v rámci lekce potřebovat?

Last updated