Úvod
Cílem lekce IoT monitor půdy je představit toto dnes atraktivní téma z vícero pohledů.
Studenti si sami sestaví a naprogramují zařízení k měření teploty a vlhkosti půdy. Na základě praktických experimentů si snáze uvědomí a zapamatují příčiny a důsledky nedostatečné vlhkosti půdy.

Co budete v rámci lekce potřebovat?