Projekty
Studenti si zkoušejí další projekty, které jsou svázány s daným tématem, nebo probíhá tzv. Ideation

Další projekty s tématem lekce k vyzkoušení

Web HARDWARIO

  • N/A

Platforma Hackster.io

HARDWARIO IoT Kit Light Control of LED Strip
Hackster.io
HARDWARIO IoT Kit Color Game
Hackster.io
HARDWARIO IoT Kit Night Lamp
Hackster.io

Ideation

Studenti navrhují reálné využití znalostí nabytých teoretickým výkladem a experimenty. Nápady zapisují do grafu, kde na ose x se odhaduje náročnost (náklady) projektu a na ose y dopad realizace řešení.