Úvod

Cílem lekce IoT čítač impulzů je ukázat studentům možnosti online monitoringu spotřeby energií (elektřina, plyn, voda) pomocí čítače impulzů.

Studenti si sami sestaví a naprogramují zařízení k monitoringu impulzů pomocí sady Sensor a připojeného LED nebo magnetického senzoru pro převod impulzů měřidla.

Co budete v rámci lekce potřebovat?

Last updated