Teorie

Časová dotace: 10 min.

Měření spotřeby energií

Trendem dnešní doby je snaha co nejvíce snížit spotřebu elektrické energie, plynu nebo vody. IoT přináší možnost online sledovat a regulovat spotřebu energií.

Měření spotřeby elektrické energie

Elektrický proud lze měřit pomocí dvou základních metod. První je založena na přímém měření proudu ampérmetrem, který měří hodnotu velikosti elektrického proudu v obvodu. Při druhé metodě se neměří přímo elektrický proud, ale jiná fyzikální veličina, díky které můžeme následně hodnotu měřeného proudu a tím i spotřeby dopočítat.

Možnosti nepřímého měření elektrického proudu:

  • Produdový transformátor

  • Hallova sonda

  • Výstupy elektroměru (magnetický, LES, S0. Modbus)

Monitoring impulzů

Jedním ze způsobů online monitoringu spotřeby je napojení na elektroměry/plynoměry/vodoměry a přenos počtu impulsů, který tyto měřiče generují v závislosti na spotřebě daného média.

Pro monitoring impulzů se nejčastěji používají tyto senzory:

  • LED senzor snímající impulzy LED na měřidle, který blikáním indikuje spotřebu

  • Magnetický senzor snímající impulzy, které se vytvoří každým otočením magnetu umístěném na jednotkovém ciferníku

Last updated