Experiment

Časová dotace: 10 min.

Přenášíme počet impulzů

Popis experimentu

V rámci experimentu budeme přenášet počet impulzů pomocí LED a nebo magnetického senzoru.

Kroky experimentu

 1. Postavení sady Sensor

 2. Připojení LED nebo magnetického senzoru

 3. Připojení sady k Playgroundu

 4. Nastavení funkce přepočtu impulzů na spotřebu a dashboardu

Postavení sady Sensor

Moduly v sestavě:

 • Core Module

 • Mini Battery Module

 • Sensor Module

K sensor modulu nezapomeňte připojit váš čítač impulzů podle tohoto obrázku:

Nahrání firmware

Připojte Core Module k počítači a v aplikaci Playground a záložce Firmware do něj nahrajte firmware twr-radio-pulse-counter. Pokud ještě aplikaci nemáte ve svém počítači, tak si ji prosím stáhněte a nainstalujte.

Připojení jednotek do Playgroundu

 • Zasuňte do USB portu svého počítače Radio Dongle

 • Otevřete aplikaci Playground a běžte na záložku Devices

 • Vyberte váš Radio Dongle v nabídce USB zařízení a klikněte na Connect

 • Klikněte na Start pairing

 • Vložte do sady Sensor baterie - úspěšné spárování se projeví zobrazením zařízení s názvem wireless-pulse-counter:0

Nastavení funkce zobrazení počtu impulzů

 • Přepněte se na záložku Functions

 • Proveďte import flow:

[{"id":"aadabfa1408a1d6f","type":"tab","label":"Pulse counter","disabled":false,"info":"","env":[]},{"id":"40233bb3597a5655","type":"mqtt in","z":"aadabfa1408a1d6f","name":"","topic":"node/wireless-pulse-counter:0/pulse-counter/a/count","qos":"2","datatype":"auto","broker":"29fba84a.b2af58","nl":false,"rap":true,"rh":0,"inputs":0,"x":350,"y":180,"wires":[["4ad69dcbbbb6be2b","c4329fa59059d5ce","655a178d4a5198ef"]]},{"id":"4ad69dcbbbb6be2b","type":"ui_text","z":"aadabfa1408a1d6f","group":"57ff470b.93fdf8","order":22,"width":0,"height":0,"name":"","label":"Pulses","format":"{{msg.payload}}","layout":"row-spread","className":"","x":720,"y":120,"wires":[]},{"id":"c4329fa59059d5ce","type":"ui_chart","z":"aadabfa1408a1d6f","name":"","group":"57ff470b.93fdf8","order":23,"width":0,"height":0,"label":"Pulses in time","chartType":"line","legend":"false","xformat":"HH:mm:ss","interpolate":"linear","nodata":"","dot":false,"ymin":"","ymax":"","removeOlder":1,"removeOlderPoints":"","removeOlderUnit":"3600","cutout":0,"useOneColor":false,"useUTC":false,"colors":["#1f77b4","#aec7e8","#ff7f0e","#2ca02c","#98df8a","#d62728","#ff9896","#9467bd","#c5b0d5"],"outputs":1,"useDifferentColor":false,"className":"","x":760,"y":180,"wires":[[]]},{"id":"655a178d4a5198ef","type":"switch","z":"aadabfa1408a1d6f","name":"","property":"payload","propertyType":"msg","rules":[{"t":"eq","v":"30","vt":"str"},{"t":"eq","v":"70","vt":"str"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":2,"x":670,"y":260,"wires":[["58553e8bbf45d8c7"],["9c5daf0013adf09a"]]},{"id":"58553e8bbf45d8c7","type":"change","z":"aadabfa1408a1d6f","name":"","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"30 ticks detected","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":840,"y":240,"wires":[["bda64a03ae5bd8dd"]]},{"id":"bda64a03ae5bd8dd","type":"ui_toast","z":"aadabfa1408a1d6f","position":"dialog","displayTime":"3","highlight":"","sendall":true,"outputs":1,"ok":"OK","cancel":"","raw":false,"className":"","topic":"","name":"","x":1050,"y":260,"wires":[[]]},{"id":"9c5daf0013adf09a","type":"change","z":"aadabfa1408a1d6f","name":"","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"70 ticks detected","tot":"str"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":840,"y":280,"wires":[["bda64a03ae5bd8dd"]]},{"id":"29fba84a.b2af58","type":"mqtt-broker","name":"","broker":"127.0.0.1","port":"1883","clientid":"","autoConnect":true,"usetls":false,"protocolVersion":"4","keepalive":"60","cleansession":true,"birthTopic":"","birthQos":"0","birthPayload":"","birthMsg":{},"closeTopic":"","closePayload":"","closeMsg":{},"willTopic":"","willQos":"0","willPayload":"","willMsg":{},"sessionExpiry":""},{"id":"57ff470b.93fdf8","type":"ui_group","name":"Default","tab":"11207769.c31889","order":1,"disp":true,"width":"6","collapse":false},{"id":"11207769.c31889","type":"ui_tab","name":"Home","icon":"dashboard"}]
 • Přepněte se na záložku Messages, pokud vše proběhlo správně, tak byste měli vidět příchozí zprávy ze sady Sensor.

 • Přepněte se na záložku Dashboard, pokud vše proběhlo správně, tak byste měli vidět v grafu počet impulzů. Flow obsahuje také automatické upozornění, pokud počet impulzů dosáhne 30 nebo 70.

Last updated