Teorie

Časová dotace: 5 min.

Průmysl 4.0

Průmysl 4.0 (též Práce 4.0 či čtvrtá průmyslová revoluce) je označení pro současný trend digitalizace, s ní související automatizace výroby a změn na trhu práce, které s sebou přinese. (zdroj: Wikipedia)

Prediktivní údržba (zdroj: Wikipedia)

Při zavedení prediktivní údržby se statisticky analyzují data ze senzorů, řídících jednotek, zpráv opravářů, reklamací, počtu nekvalitních výrobků, personálním obsazením a dalších zdrojů dat o faktorech, které mají vliv na provoz. Dle zjištěných korelací a kauzalit mezi jednotlivými faktory se přistupuje k plánované údržbě a výměně dílů před ukončením jejich životnosti.

Včasná notifikace přicházející vady může výrazně ušetřit náklady spojené s odstávkou výroby, např. při čekání na náhradní díly.

Akcelerometr

Akcelerometr je součástka nebo přístroj měřící zrychlení, a to jak posuvné, tak rotační. Používají se v moderní elektronice například pro detekci orientace (pro překlápění obrazu v mobilních zařízeních), v herních ovladačích (ke zjištění orientace ovladače), ve stabilizátorech obrazu ve fotoaparátech či ke zjištění vibrací nebo pádu určité věci (u pevných disků například k bezpečnému zaparkování čtecích hlav před samotným dopadem).

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Akcelerometr

Last updated