L106: IoT monitor vibrací

Ukážeme si možnosti monitoringu vibrací pomocí akcelerometru a využití dat v rámci tzv. Průmyslu 4.0 a s tím související prediktivní údržby.

Last updated