Hodnocení

Časová dotace: 5 min.

Provedeme 3-2-1 Assessment, tzn. studenti uvedou:

  • 3 věci, které před lekcí neznali

  • 2 věci, které byly v rámci projednávaného tématu pro ně překvapením

  • 1 věc, která je jim stále nejasná

Last updated