Projekty

Časová dotace: 10 min.

Studenti v týmech vylepšují experiment "Váha" v aplikaci Playground:

  1. Změní dashboard text za gauge (budík) a nastaví v něm semafor pro 3 váhová rozmezí

  2. Přidají další studenty do flow

  3. Nastaví funkci "kalibrace váhy" (bublina function) která bude ubírat 5 kg

Last updated