Úvod

Cílem lekce IoT stavebnice HARDWARIO TOWER je v rámci jedné vyučovací hodiny představit možnosti průmyslové stavebnice určené ke stavění zařízení internetu věcí. V rámci lekce se studenti seznámí s principy fungování a základními moduly stavebnice TOWER a s prací v rámci aplikace Playground.

Co budete v rámci lekce potřebovat?

Last updated