L102: IoT stavebnice HARDWARIO TOWER
Seznámíme se s IoT stavebnicí TOWER a také aplikací HARDWARIO Playground, která má v sobě prostředí pro vizuální programování Node-RED
Copy link