L102: IoT stavebnice HARDWARIO TOWER

Seznámíme se s IoT stavebnicí TOWER a také aplikací HARDWARIO Playground, která má v sobě prostředí pro vizuální programování Node-RED