Experiment

Časová dotace: 10 min.

Univerzální IoT tlačítko

Popis experimentu

Ze stavebnice HARDWARIO si postavíme univerzální bezdrátové tlačítko.

V rámci experimentu pochopíme:

  • jak se snadno pracuje s IoT stavebnicí HARDWARIO TOWER

Kroky experimentu

  1. Postavení tlačítka

Postavení tlačítka

Moduly v sestavě:

  • Core Module

  • Mini Battery Module

  • Push Button Module

Postavte si jednotku podle videonávodu

Last updated