Projekty

Časová dotace: 10 min.

Studenti si ve skupinách připraví prezentace technologií použitých u IoT tlačítka. Informace čerpají z internetu.

  • MCU (mikrokontrolér) - co to je a jak to funguje

  • Rádiový modul a přenosy na frekvenci 868 MHz

  • Primární bateriové články - typy a jak fungují

  • 3D tisk - jak to funguje

Last updated