HARDWARIO STEM lessons
Česky
Search
K

Předpokládané výsledky a způsob vyhodnocení

Student bude schopen:

 • Vysvětlit pojem Internet věcí
 • Používat IoT stavebnici HARDWARIO
 • Programovat v prostředí Node-RED
 • Používat aplikaci pro chytré telefony Blynk
 • Vytvořit vlastní IoT projekt a odprezentovat ho

Student bude znát:

 • Přínosy a rizika internetu věcí
 • MQTT protokol pro internet věcí
 • Přenosové technologie pro internet věcí
 • Způsob práce s IoT stavebnicí HARDWARIO

Způsob vyhodnocení:

 • 3-2-1 Assessment
 • Slovní hodnocení studenty