Předpokládané výsledky a způsob vyhodnocení

Student bude schopen:

 • Vysvětlit pojem Internet věcí

 • Používat IoT stavebnici HARDWARIO

 • Programovat v prostředí Node-RED

 • Používat aplikaci pro chytré telefony Blynk

 • Vytvořit vlastní IoT projekt a odprezentovat ho

Student bude znát:

 • Přínosy a rizika internetu věcí

 • MQTT protokol pro internet věcí

 • Přenosové technologie pro internet věcí

 • Způsob práce s IoT stavebnicí HARDWARIO

Způsob vyhodnocení:

 • 3-2-1 Assessment

 • Slovní hodnocení studenty

Last updated