HARDWARIO STEM lessons
Česky
Search
K
Comment on page

Časové dotace lekcí

Naše STEM lekce jsou připraveny tak, aby je bylo možné realizovat během jedné vyučovací hodiny, mají tedy časovou dotaci 45 min. Každou lekci lze prodloužit rozšířením experimentů a projektů studentů.

Úvod do lekce

Anotace Přivítání studentů a představení průběhu lekce. Seznámení s jednotlivými fázemi lekce podle pedagogického rámce. Vzájemné představení studentů a zjištění jejich očekávání a potřeb. Vyplnění znalostního testu.
Časová dotace: 0 - 5 min.

Realise - Teoretická příprava

Anotace Teoretická příprava pro experimenty a samostatnou práci studentů. Lektor má hlavní roli, studenti jsou informováni o cílech výuky a teoriích spjatých se zvoleným tématem.
Časová dotace: 10 min.

Experiment - Praktická příprava

Anotace Praktická příprava pro samostatnou práci studentů. Lektor vede experimenty, studenti pod jeho supervizí pracují na vzorových IoT projektech spjatých s tématem lekce.
Časová dotace: 10 min.

Apply - Projekty studentů

Anotace Týmová práce studentů na zvolených IoT projektech. Lektor je mentorem, pomáhá studentům s volbou projektů (zvažuje znalosti a schopnosti studentů a časovou dotaci). Studenti v týmech pracují na návrhu, tvorbě a přípravě prezentace IoT projektů. V případě malé časové dotace lze v této fázi použít metodu Ideation.
Časová dotace: 10 min.

Reflect - Prezentace projektů

Anotace Studenti prezentují své IoT projekty či nápady ostatním. Lektor a ostatní studenti kriticky hodnotí prezentované myšlenky a přemýšlejí na důležitostí výstupů projektů a témat lekce, včetně důležitosti internetu věcí v reálném světě.
Časová dotace: 10 min.

Hodnocení a závěr lekce

Anotace Slovní hodnocení prezentovaných projektů skupinou. Rekapitulace splnění výukových cílů lektorem. Provedení znalostního testu a 3-2-1 assessmentu.
Časová dotace: 0 - 5 min.