Časové dotace lekcí

Naše STEM lekce jsou připraveny tak, aby je bylo možné realizovat během jedné vyučovací hodiny, mají tedy časovou dotaci 45 min. Každou lekci lze prodloužit rozšířením experimentů a projektů studentů.

Úvod do lekce

Anotace Přivítání studentů a představení průběhu lekce. Seznámení s jednotlivými fázemi lekce podle pedagogického rámce. Vzájemné představení studentů a zjištění jejich očekávání a potřeb. Vyplnění znalostního testu.

Časová dotace: 0 - 5 min.

Realise - Teoretická příprava

Anotace Teoretická příprava pro experimenty a samostatnou práci studentů. Lektor má hlavní roli, studenti jsou informováni o cílech výuky a teoriích spjatých se zvoleným tématem.

Časová dotace: 10 min.

Experiment - Praktická příprava

Anotace Praktická příprava pro samostatnou práci studentů. Lektor vede experimenty, studenti pod jeho supervizí pracují na vzorových IoT projektech spjatých s tématem lekce.

Časová dotace: 10 min.

Apply - Projekty studentů

Anotace Týmová práce studentů na zvolených IoT projektech. Lektor je mentorem, pomáhá studentům s volbou projektů (zvažuje znalosti a schopnosti studentů a časovou dotaci). Studenti v týmech pracují na návrhu, tvorbě a přípravě prezentace IoT projektů. V případě malé časové dotace lze v této fázi použít metodu Ideation.

Časová dotace: 10 min.

Reflect - Prezentace projektů

Anotace Studenti prezentují své IoT projekty či nápady ostatním. Lektor a ostatní studenti kriticky hodnotí prezentované myšlenky a přemýšlejí na důležitostí výstupů projektů a témat lekce, včetně důležitosti internetu věcí v reálném světě.

Časová dotace: 10 min.

Hodnocení a závěr lekce

Anotace Slovní hodnocení prezentovaných projektů skupinou. Rekapitulace splnění výukových cílů lektorem. Provedení znalostního testu a 3-2-1 assessmentu.

Časová dotace: 0 - 5 min.

Last updated