Anotace HARDWARIO aktivní STEM výuky

Popis STEM konceptu

Tradiční vzdělávací systémy a pedagogiky jsou historicky založeny na pasivním, receptivním učení, kdy jsou pedagogové závislí na didaktické metodě a přímé výuce. Omezení tohoto pasivního přístupu bylo odhaleno rychlým technologickým pokrokem tohoto století, zejména internetem. Je stále obtížnější učit předměty izolovaně, klasický model učitel-učebnice-test nedokáže držet krok s exponenciálním nárůstem informačních toků. Téměř každý den se objeví nové technologie, a proto musí být studenti schopni aktivně experimentovat a používat nová zařízení.

Bylo provedeno mnoho studií na téma potřebnosti a přínosů výuky STEM přístupem. Výsledky jednoznačně preferují tento vzdělávací koncept, kdy přírodní vědy (Science), technika (Technology), technologie (Engineering) a matematika (Mathematics) jsou vyučovány společně při řešení reálných problémů.

Aktivní STEM výuka

Je rovněž nesporné, že nejlepším způsobem STEM výuky je aktivní učení. Při takovém způsobu výuky jsou studenti aktivně zapojení do řešení nějakého reálného problému. Čtou, píší, experimentují, diskutují a provádějí analýzy, syntézy a hodnocení. Dělají věci a přemýšlejí o tom, co dělají, a to metakognitivně. Otázkou vždy je, jaké problémy mají studenti při aktivní výuce řešit a jaké pomůcky mají při tom využívat. A zde přichází HARDWARIO se svým jedinečným systémem aktivní STEM výuky při kterém studenti pracují na projektech internetu věcí (IoT).

Zapojení internetu věcí do aktivní STEM výuky

IoT totiž patří mezi fenomény dnešní doby. Nástup nových technologií umožňuje připojení téměř jakéhokoliv fyzického zařízení k internetu a tím vzniká možnost takovéto zařízení vzdáleně ovládat a pracovat s jeho daty. Jedná se o multidisciplinární oblast, ve které se uplatňují nejen STEM znalosti, ale i z dalších oborů jako například z ekonomiky nebo geografie. Tímto dochází k naplnění jednoho ze základních požadavků STEM výuky, a to, že se mají zvolené problémy řešit uceleným, holistickým stylem. Práce na reálných IoT projektech vytváří excelentní obsah aktivních lekcí, jejichž atraktivita je pro studenty umocněna smysluplným používáním osobních digitálních zařízení.

Pedagogický rámec aktivní STEM výuky s HARDWARIO

Ve spolupráci s odborníky na pedagogiku z EDvisor Finland nabízí HARDWARIO detailně připravené lekce pro aktivní STEM výuku, které využívají na výzkumu založený pedagogický rámec REALISE-EXPERIMENT-APPLY-REFLECT.

Náš pedagogický rámec velmi usnadňuje přípravu, vedení a hodnocení lekcí tím, že se nepřetržitě soustřeďuje na určené vzdělávací cíle. Zásadní hnací silou aktivních STEM lekcí HARDWARIO je naše průmyslová IoT stavebnice, pomocí které mohou studenti snadno vytvářet IoT zařízení pro své projekty. Neméně důležitým prvkem systému HARDWARIO je technická a odborná podpora učitelů ve formě podrobných návodů, webinářů, seminářů a online chatu.

Vzorové lekce aktivní STEM výuky HARDWARIO

Naše lekce aktivní STEM výuky jsou postaveny na reálných projektech internetu věcí v domácnostech, školách i průmyslu. Nabízíme lekce v základní i pokročilé úrovni. Budeme potěšeni vaší zpětnou vazbou - kritikou i nápady pro vylepšení.

Ing. Alan Fabik, spoluzakladatel HARDWARIO, věčný student a amatérský učitel

Napište mi: alan.fabik@hardwario.com

Zarezervujte si mě v kalendáři

Last updated